Missie en Visie

Samen bouwen aan een toekomst die past bij jou!

De visie van onze school

1 De visie op het kind.

De visie op het kind is gericht op zijn of haar (meerjaren)ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is. Hiervoor zorgen wij voor een sociaal emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Wij bieden leerlingen op Ameland de ruimte om te groeien en bloeien in een onderwijsomgeving die gekenmerkt wordt door plezier, veiligheid en respect.

2 De visie op het onderwijs.

De visie op het onderwijs van OPO Ameland betekent dat wij samen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op maatschappelijke en individuele behoeften. Wij noemen dat passend en uitdagend onderwijs. Kernbegrippen zijn ambitie en resultaatgerichtheid.

3 De visie op de plaats in de Amelander samenleving.

De visie op de plaats in de Amelander samenleving betekent dat wij herkenbaar zijn als openbaar onderwijs dat stevig gepositioneerd en geïntegreerd is in de Amelander samenleving. We werken nauw samen met andere jeugd en kind gerelateerde instellingen. Wij staan voor openheid, ontmoeten en verbinden. De scholen voor openbaar primair onderwijs op Ameland zijn onderdeel van een maatschappij die volop in beweging is. Veel van de ontwikkelingen binnen de scholen hebben te maken met de maatschappelijke veranderingen. De complexiteit van de samenleving neemt toe. Scholen willen en moeten anticiperen op deze veranderende en complexe maatschappij. Als belangrijk “tweede milieu” spelen scholen een belangrijke rol bij de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken die met de opvoeding in verband kunnen worden gebracht.