Over ons

Obs 't Ienster

Openbare Basisschool 't Ienster is een kleine school in het dorp Ballum op Ameland. Het is een zogenaamde “eilandschool”. Dit heeft consequenties voor de leerlingpopulatie. Aangezien er niet of nauwelijks sprake is van verwijzing naar het speciaal onderwijs bezoeken alle leerlingen op Ameland het reguliere basisonderwijs. Het aantal leerling daalt de laatste jaren. Op 1 augusus 2022 gaan er 27 leerlingen naar onze school.

Richting

Onze school is een openbare school. Zij is toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappelijke opvatting.

De openbare school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Deze openheid wil het schoolteam tot uiting laten komen in een onderwijsklimaat, dat gebaseerd is op verdraagzaamheid en respect voor de ander.