Kwink

Het is belangrijk om deze samen met de leerlingen op te stellen. Door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het maken en het naleven van de groepsafspraken, wordt hun gevoel van eigenaarschap vergroot. Kinderen die zich samen verantwoordelijk weten voor de groepsafspraken en de navolging hiervan, versterken de veilige en fijne sfeer in de groep.


Gepubliceerd op: 26 augustus 2021