Burgerschap

Burgerschap les 6. 

De lessen van burgerschap staan in het teken van het gezin.

Alle kinderen verschillen van elkaar. Ieder kind is opgegroeid in een eigen gezin en heeft daardoor een andere achtergrond. Dit nemen de kinderen mee de klas in. De opvoeding en gezinssituatie kan namelijk van invloed zijn op het doen en laten van het kind op school en in de samenleving. In deze les ontdekken de kinderen hoe hun gezin ze als persoon beïnvloedt, om zo zichzelf en ook de ander beter te begrijpen.

Tijdens de les wordt er ook gesproken over de kinderrechten. In dit geval gaat het om kinderrecht artikel 5:

Kinderrecht artikel 5
Ouders of andere wettelijke verantwoordelijken hebben de primaire verantwoor- delijkheid voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. De over- heid moet dit respecteren en hierin ondersteuning bieden.


Gepubliceerd op: 1 maart 2024